Hero background

Sedan vi startade för 32 år sedan har BioGaia utvecklats till ett världsledande probiotikabolag i frontlinjen inom mikrobiomforskningen med säkra, effektiva och konsumentvänliga produkter på den globala marknaden. Det är en mycket stark plattform som vi nu drar nytta av för att bli ännu mer konsumentinriktade.

Peter Rothschild, Grundare

Nyckeltal 2021

Försäljning per marknad och segment
EMEA
Barnhälsa
86%
Vuxenhälsa
14%
APAC
Barnhälsa
47%
Vuxenhälsa
53%
AMERICAS
Barnhälsa
91%
Vuxenhälsa
9%
TOTAL
Barnhälsa
77%
Vuxenhälsa
23%
Försäljning per år, senaste 5 åren (MSEK)
Rörelse-marginal
32 %
Försäljnings-ökning (12% exkl. valutaeffekter)
5 %
Andel eget varumärke + co-branding
81 %

Viktiga händelser 2021 - Kvartal 1

 • BioGaia etablerar BioGaia Invest, ett nytt dotterbolag som fokuserar på innovativa investeringar
 • MetaboGen får etiskt godkännande att starta ny klinisk studie för prediabetes
 • BioGaia reviderar sin utdelningspolicy
 • BioGaia lanserar hela sin vuxenportfölj i Sverige

Bolagsbeskrivning

Vision

Vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen.

Positionering

Kosttillskott med kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar.

Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie

BioGaias aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag.

Mission

Erbjuda världen probiotika som har bevisad positiv effekt på hälsa och välmående.

Kärnvärderingar

Innovation / Samarbete / Passion

Graphs background
Ordförande-ord

BioGaias starka forskningskärna avgörande för långsiktig lönsamhet

Marknaden för probiotika är i snabb förändring. Den rådande pandemin har fört med sig ett ökat hälsofokus och en vilja att handla på nätet vilket accelererar utvecklingen med en enorm kraft. Samtidigt blir konsumenten allt mer medveten och efterfrågar produkter som bevisligen är säkra, fungerar samt är av hög kvalité. BioGaias gedigna forskningsförankring, i kombination med vår globala närvaro och strategiska satsning på att finnas nära konsumenten, innebär en stor potential för varumärket.
Peter Rothschild, styrelseordförande

BioGaia blir ännu mer konsumentinriktade

Digitaliseringstrenden, som till följd av covid-19 fick en oerhörd kraft under 2020, fortsatte i samma takt under 2021. Vi har tagit flera viktiga steg på vår strategiska resa mot att komma närmare konsumenten och sett en stark positiv utveckling, särskilt i länder som USA, Kina, Vietnam och Indonesien där vi har en omnikanalstrategi och e-handel dominerar. I Europa, där den digitala utvecklingen går något långsammare och försäljningen i huvudsak sker via apotek, har vi fortfarande inte riktigt återhämtat oss.

Under året har vi fortsatt att bygga organisationen för att komplettera vår redan starka position inom business-to-business med en stark närvaro även direkt mot konsument. Vårt mål är att möta konsumenten på de plattformar där de befinner sig på alla våra marknader och fortsätta att satsa på forskning och utveckling för att kunna lösa hälsoproblem för människor över hela världen. I denna omställning är rätt kompetens och förändringsledarskap avgörande. Där har vi fått flera centrala nya funktioner på plats och arbetar vidare med att integrera dem i den befintliga organisationen.

Unika styrkor jämfört med våra konkurrenter

I den hårda konkurrensen, med många stora och aktiva aktörer på marknaden, har BioGaia flera unika styrkor som många av våra konkurrenter saknar. Vi bedriver vår egen forskning och utveckling och bevisar via kliniska studier att det vi gör verkligen fungerar. Forskningen finns i vårt DNA och det är något vi aldrig kommer att göra avkall på. Vår forskning är indikations- inriktad. Det innebär att vi utgår från ett tillstånd som till exempel kolik, förstoppning och benskörhet och gör prekliniska och kliniska studier som fokuserar på just detta tillstånd. Detta är vi relativt ensamma om.

BioGaia Pharma har under året fått formellt godkännande från behöriga myndigheter för att gå vidare med båda sina planerade kliniska studier. Det är fantastiskt att vi lyckats med att med små resurser sätta igång två kliniska prövningar av ett potentiellt läkemedel och nu går vidare med nästa fas i läkemedelsutvecklingen.

Vi anstränger oss också hela tiden för att ligga i framkant när det gäller nya produktformuleringar. BioGaia var först i världen med droppar och tuggtabletter. Vi vill att våra produkter ska vara bekväma för konsumenten och fungera i vardagslivet och utgår alltid från de insikter vi fått genom våra konsumentundersökningar.

Stark plattform för lönsam tillväxt

BioGaias varumärke finns redan globalt och vi har en bättre spridning än alla våra konkurrenter, mycket tack vare våra fantastiska distributörer som jobbar hårt för att få läkare, tandläkare, barnmorskor och sjuksköterskor att förstå och rekommendera våra produkter till konsumenter. Vår stora spridning är ett utmärkt verktyg i den hårda konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet. Vår globala närvaro utgör också en mycket stark plattform som vi kan dra nytta av på resan mot att bli ännu mer konsumentinriktade. Det, i kombination med att vi har kliniskt prövade produkter som bevisligen fungerar, kommer att vara en förutsättning för långsiktig tillväxt och lönsamhet i det stora skifte i marknaden som nu sker till följd av digitaliseringen.

Signature
Peter Rothschild,
styrelseordförande BioGaia
Vd-ord

Fortsatt fokus på att bygga världens mest pålitliga varumärke inom probiotika

2021 blev ett år då världen återhämtade och anpassade sig till nya förutsättningar som pandemin förde med sig. Vi ser att intresset för förbyggande hälsa och produkter som stärker immunförsvaret ökar kraftigt över hela världen. Det är en utveckling där BioGaia har en viktig roll att spela. Vi fortsätter att bygga ett pålitligt varumärke globalt - både inom hälsovårdssektorn och direkt mot konsumenten.
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef

Ökad närvaro på nyckelmarknader

Sammantaget blev 2021 ett bra år då vi fick många viktiga delar på plats för att fortsätta bygga BioGaias varumärke. Jag är glad över hur professionellt organisationen har levererat. Trots att försäljningen i Europa gick fortsatt trögt kompenserades det av en stark utveckling i andra delar av världen. I Asien ökade försäljningen bland annat tack vare våra online-satsningar i Kina, vår försäljning via tandkliniker och egen e-handel i Japan samt fördelaktiga demografiska trender i Indonesien och Vietnam.

Den mest fantastiska utvecklingen stod USA för, där flera lyckade lanseringar av nya produkter tillsammans med vår omnikanalstrategi resulterade i ytterligare ett rekordår. USA är nu BioGaias största marknad och det var med stor glädje vi mot slutet av året kunde ingå avtal om att förvärva vår amerikanska distributionspartner Everidis. BioGaia och Everidis har haft ett partnerskap sedan 2007 där Everidis med sin unika förståelse för den amerikanska marknaden inom probiotika har varit mycket framgångsrika med sin omnikanalstrategi i kombination med marknadsföring både mot hälsovårdssektorn och slutkonsumenter. Deras arbetssätt har satt standarden för hela BioGaia-gruppen. Jag är oerhört glad över att vi nu gör partnerskapet permanent, kan tillföra resurser, öka takten i att nå ut direkt till konsument och bygga BioGaia till ett ledande varumärke i USA.

Idag har vi närvaro i 110 länder, dels via distributionspartner och dels via egna dotterbolag. Vi etablerade BioGaia-Japan 2006 där vi har ett unikt koncept mot tandläkarklinikerna. I början av året lanserades Protectis Mum för gravida kvinnor med mycket goda resultat samtidigt som vi ökade vår närvaro i digitala kanaler.

I Sverige har vi tagit över från den tidigare distributören av vuxenportföljen. BioGaia finns nu hos de stora apotekskedjorna och på e-handelssajterna, nätapoteken, hos Amazon samt i egen webbshop och vi fortsätter växa i alla kanaler jämfört med föregående år.

Vi har även tagit över distributionen i Finland där BioGaias produkter nu finns tillgängliga på finska apotek och e-apotek under vårt eget varumärke. I november startade vi vårt eget säljbolag i Storbritannien. Där kommer våra produkter nu att säljas via vår egen webbshop, på Amazon samt på utvalda apotekskedjor, både online och offline.

Nya produkter och ett enhetligt varumärkeserbjudande

För att nå vår målsättning att möta konsumenten oavsett var de köper sin probiotika behöver vi satsa ännu mer på marknadsföring direkt till konsument och under året har vi intensifierat arbetet med att addera mer konsumentinriktad kommunikation. Vi har förstärkt ledningen med en ny funktion, BioGaia Digital, som kan liknas vid en digital inkubator. BioGaia Digital arbetar tätt tillsammans med marknad och försäljning för att stötta organisationen och våra partner med riktlinjer, verktyg och innehåll för ett enhetligt varumärkeserbjudande.

Samtidigt som vi satsar på både fysiska och digitala försäljningskanaler arbetar vi med att utveckla nya produkter tillsammans med våra fantastiska distribu-tionspartner. Konsumenten blir allt mer medveten och vill förstå vad produkterna innehåller och kvalitet och säkerhet är avgörande. Här har BioGaia en unik styrka och konkurrensfördel då forskning och kliniska studier utgör grunden i vårt erbjudande. Vi har vårt ursprung i att utveckla kliniskt testad probiotika av högsta kvalitet för barn och vidareutvecklar nu med fokus på fantastiska produkter för konsumenten genom hela livscykeln. Vi vill stärka den globala hälsan, vilket också är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är mycket glädjande att våra forskningsbolag gjort stora framsteg under året. BioGaia Pharma har fått godkännande för två kliniska studier och MetaboGen fokuserar på utveckling av nästa generations probiotika.

Hållbarhetsarbetet växlas upp

I vårt hållbarhetsarbete har vi fortsatt att jobba hårt och tagit flera steg mot målet att integrera det i alla delar av verksamheten. En mycket positiv effekt av vår strategi att öka direktnärvaron på våra marknader är att det även ger oss ett ökat inflytande över vår miljöpåverkan. Vi har växlat upp arbetet med att minska utsläppen från våra förpackningar och med att fasa ut palmoljan, infört ett visselblåsarsystem, genomfört en koncernövergripande anti-korruptionsutbildning, implementerat uppförandekod samt ökat mångfalden i såväl ledning som styrelse. Utöver det har vi fortsatt att driva vårt starka och viktiga samhällsengagemang genom att stötta olika organisationer inom hälsofrämjande aktiviteter och genom stiftelsen Prevent Antibiotic Resistance (PAR). Som resultat av vårt hårda arbete kunde vi i november glädjas åt att MSCI höjde BioGaias ESG-rating från BBB till A, en viktig bekräftelse för oss och våra aktieägare.

Den starkt växande hälsotrenden med förebyggande hälsovård är tydlig. Människor har ett allt större intresse för att proaktivt förbättra sin hälsa, och här hjälper probiotika till med en balanserad tarmflora och ett fungerande immunförsvar. BioGaias passion, inneboende potential, strategi och samarbeten gör att jag ser mycket ljust på framtiden. Jag vill tacka alla exceptionella och dedikerade medarbetare på BioGaia, våra kunder och andra samarbetspartner för ett fantastiskt arbete under året. Tillsammans har vi alla förutsättningar att nå vår vision att bli det mest pålitliga varumärket inom probiotika.

Signature
Isabelle Ducellier,
vd och koncernchef BioGaia

BioGaias dotterbolag

 • S

  MetaboGen

  “Jag ser fram emot ännu ett spännande år med MetaboGen, där vi under 2022 kommer attt ta avgörande kliv framåt mot lansering av vår första produkt.”
  Sara Malcus, vd MetaboGen

  MetaboGen

  MetaboGen är ett helägt dotterbolag som bedriver forskning och produktutveckling med fokus på mikrobiomet och dess möjligheter att utgöra nästa generations probiotiska produkter.

  Trots att pandemin har skapat fortsatt oro under 2021 har MetaboGen uppnått flera viktiga milstolpar inom våra utvecklingsprojekt. Därtill har vi fortsatt skapa goda förutsättningar för vår egen produktutveckling, genom nya lokaler, samarbeten och nya medarbetare.

  MetaboGen har utvecklat en unik produktionsteknik som hjälper syrekänsliga bakterier att överleva i en produkt. Sådana bakterier finns i den friska tarmfloran, men saknas när balansen i tarmfloran blir försämrad. De har därför stor potential som nya probiotiska produkter. MetaboGens unika teknik har under 2021 erhållit patentgodkännanden i flertalet länder.

  Efter lång väntan till följd av pandemin fick vi i augusti 2021 äntligen starta META003, en klinisk studie i vilken vi studerar effekten av vår första produkt hos individer med förhöjd risk att utveckla diabetes. Studien, som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, rekryterar nu deltagare för fullt och beräknas pågå under hela 2022.

  Under 2021 avslutade vi en explorativ studie på 100 gravida kvinnor med graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP), i samarbete med Ferring Pharmaceuticals. Studien genomfördes på Kvinnokliniken i Lund och Södersjukhuset i Stockholm. Ferring valde slutligen att inte ta projektet vidare, men resultaten från studien är intressanta och vi har nu möjlighet att hitta andra licenstagare, alternativt utveckla en produkt själva.

  Under året som gått avslutade vi också den första fasen i vårt projekt inom indikation malignt melanom, där mikrobiomet verkar påverka utfallet vid behandling med immunoterapi. Vi ser potential för våra stammar inom området och utreder nu förutsättningarna för kliniska studier och fortsatt utveckling.

  MetaboGen har under året som gått utökat organisationen med nya medarbetare och fortsatt arbetet med produktoptimering samt flyttat in i nya, större lokaler med specialanpassade laboratorier. Idag har vi mycket god kapacitet att hantera hela utvecklingskedjan från identifiering av nya bakteriestammar, via säkerhetsutvärdering och produktutveckling till design och genomförande av kliniska studier. Vi fortsätter också att utveckla vår fermentationskapacitet i liten skala och tillverkar idag, tillsammans med systerbolaget BioGaia Production i Eslöv, produkter för kliniska studier, under syrefria förhållanden.

 • P

  BioGaia Production

  “Året har varit fullt av olika utmaningar till följd av pandemin. Vi lyckades hålla produktionen uppe och leverera helt enligt plan utan en enda försening mot kund.”
  Peter Persson, vd BioGaia Production

  BioGaia Production

  BioGaia Production AB är ett helägt dotterbolag till BioGaia AB som tillverkar och förpackar BioGaias droppar i glasflaska och plasttub, tabletter/kapslar i burk, minipack samt produktprover. BioGaia Production AB är GMP-certifierad av Läkemedelsverket.

  År 2021 var i likhet med år 2020 ett år då pandemin fortsatte att innebära stora utmaningar. BioGaia Production AB är en kritisk anläggning i BioGaias verksamhet och tack vare starka och gränsöverskridande insatser från alla medarbetare lyckades vi hålla produktionen igång utan en enda försening mot kund.

  Under 2021 har vi fortsatt vårt ständiga arbete med att effektivisera verksamheten och haft en stark tillväxt och ökat i omsättning utan att behöva anställa mer personal. Vår verksamhet är extra sårbar då den kräver att människor är på plats annars stannar produktionen. Det gäller för alla att kavla upp ärmarna och rycka in och jobba på när oförutsedda händelser inträffar. Så har vår vardag sett ut de senaste två åren och så har hela organisationen agerat.

  Vi fick under året ännu ett GMP-certifikat, ett läkemedelstillstånd för att producera och förpacka studieprodukter som ska skickas ut till de i två kliniska studier som påbörjas under 2022. Vi har också påbörjat byggnationsarbetet av produktionslokaler för en pilotanläggning som kommer bestå av en 100-liters fermentor (expansionen fortgår enligt plan och kommunen väntas få den nya detaljplanen godkänd under första kvartalet 2022).

  Året har varit fullt av olika svårigheter till följd av pandemin, allt ifrån leverans av material och råvaror till att ha frisk personal på plats. Jag är extremt stolt över alla lojala, plikttrogna och hjälpsamma medarbetare som alltid gör sitt yttersta och ställer upp och hjälper varandra helt gränsöverskridande. Utan dem hade vi aldrig haft den fantastiska utveckling och tillväxt vi har idag. Vi är redo att anta de utmaningar som 2022 kan föra med sig.

 • N

  BioGaia Pharma

  “Vi är mycket glada över att ha uppnått vårt högt uppsatta mål i år som var att inleda kliniska prövningar i båda våra utvecklingsprogram.”
  Nigel Titford, vd BioGaia Pharma

  BioGaia Pharma

  BioGaia Pharma applicerar lång erfarenhet inom probiotisk forskning och utveckling på utveckling av nya bioterapeutiska produktplattformar. BioGaia Pharma väljer ut och utvecklar läkemedelskandidater baserat på stödjande preklinisk och klinisk forskning.

  År 2021 tog BioGaia Pharma flera steg framåt genom att bygga upp stöd för sina prioriterade program som syftar till att tillhandahålla effektiva läkemedel baserade på levande bakterier där det finns ett medicinskt behov och där nuvarande vårdstandard inte är optimal.

  2021 präglades främst av att förbereda starten av kliniska studier för de två läkemedelskandidater inom våra två prioriterade program. Under sommaren fick vi ett formellt godkännande från behörig myndighet i Frankrike respektive Sverige för att kunna gå vidare till nästa fas. Innan vi stängde 2021 fylldes och förpackades studieprodukten (av vår produktpartner BioGaia Production) och är nu tillgänglig för alla de sex center som är involverade i studierna. Även rekrytering av patienter påbörjades i slutet av 2021.

  Det första programmet BGP014 avser ulcerös kolit (UC). Ulcerös kolit är ett funktionsnedsättande tillstånd som kännetecknas av en kronisk inflammation i tarmkanalen. Första steget i det här programmet är att titta på säkerhet, tolerans och preliminär effekt av BGP014 i den godkända fas 1-studien vid flera center avseende UC-patienter med milda till måttliga symptom. Studien genomförs i Sverige.

  Det andra programmet BGP345A syftar till att behandla förstoppning hos patienter som får opioder utskrivna för smärtstillande behandling. Studien är en fas II-studie vid flera center för att bedöma säkerheten och preliminära effekter. Studien genomförs i Frankrike.

  Framåt förbereder vi oss för nästa steg gällande rekrytering av patienter och slutförande av kliniska prövningar och ser fram emot nästa och kommande utvecklingsfaser.

 • S

  BioGaia Invest

  “Vi ser fram emot nya möjligheter under 2022 samt det forsatta samarbetet med både Boneprox och Skinome, som vi är övertygade om kommer att leda till en ökad tillväxt för BioGaia.”
  Sebastian Schröder, vd BioGaia Invest

  BioGaia Invest

  BioGaia Invest är, sedan 2021, ett nytt helägt dotterbolag till BioGaia AB som fokuserar på att identifiera och investera i mindre företag som inriktar sig på banbrytande teknik, tjänster och produkter som främjar BioGaias tillväxt.

  För att driva stark tillväxt och fortsätta ligga i framkant inom forskning och innovation etablerade BioGaia AB bolaget BioGaia Invest i mars 2021. Under sitt första verksamma år investerade BioGaia Invest i bolagen Boneprox och Skinome, som har sin expertis inom benskörhet respektive hudvårdsprodukter som stärker hudens naturliga mikrobiom.

  Genom investeringarna skapar vi nya kommunikations- och informationskanaler som hjälper BioGaia att dra nytta av ny teknik och innovationer.

  Sedan starten har vi hunnit med att genomföra två initiala investeringar i banbrytande företag inom sina respektive områden, Boneprox och Skinome.

  Boneprox är ett företag som specialiserar sig på artificiell intelligens inom tandvården, med fokus på att koppla ihop tandvård med sjukvård. Med Boneprox patenterade teknik kan bland annat benskörhet upptäckas genom helt vanliga tandröntgenbilder. Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom som kännetecknas av låg bentäthet, vilket orsakar ett skört skelett. Tidig diagnos är avgörande för att förhindra att sjukdomen blir en stor börda, både för patient och vård. I samband med investeringen kommer Boneprox och BioGaia-Japan att samarbeta för att upptäcka riskpatienter för benskörhet, samtidigt som BioGaias benhälsoprodukt, BioGaia Osfortis, kommer att erbjudas till personer med låg bentäthet.

  Det andra bolaget som vi har investerat i är Skinome, ett företag som arbetar med ”mikrobiomvänlig” hudvård. Skinomes produkter är utvecklade för att stärka hudens naturliga mikrobiom. BioGaia och Skinome kommer att samarbeta i utvecklingen av mikrobiomvänliga probiotiska hudvårdsprodukter både för Skinome och för att rullas ut i BioGaias internationella nätverk.

Produktportfölj för hela familjens hälsa

BioGaias produkter är kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar över hela världen. Produktportföljen avser att främja hela familjens hälsa, men fokus har främst varit på mamma- och barnhälsa. Sortimentet består av oljedroppar, tugg- och sugtabletter, kapslar och vätskeersättning. I de allra flesta länder är produkterna registrerade som kosttillskott.

Idag står segmentet barnhälsa för knappt 80 procent av Biogaias totala försäljning. Visionen för produktportföljen inom mamma-barn är att lansera produkter specifikt för mödrars hälsa samt skapa en bredare portfölj inom barnhälsa med hjälp av nya probiotikastammar som vi kan rikta till nya indikationer. Portföljen har utvecklats från att innehålla produkter av bredare karaktär till mer specifika produkter.

Produktlanseringar 2021

BioGaia Prodentis Kids

Även om de flesta föräldrar gör sitt bästa och ser till att barnens tänder borstas regelbundet, finns det fortfarande en risk att barnen får karies. Med olika genetiska förutsättningar och kost, har alla olika motstånd mot de patogena bakterierna som är grundorsaken bakom karies. BioGaia lanserade under 2021 Prodentis Kids som kan hjälpa till att upprätthålla en hälsosam balans i munnen, och minska riskfaktorerna för karies samt inflammation i tandköttet.

Produkten innehåller kombinationen probiotika och xylitol. Probiotika är inte bara viktigt för tarmen, utan även för hälsan och balansen i den orala mikrobiotan. Xylitol hjälper till att upprätthålla mineraliseringen av tanden. De patenterade probiotiska stammarna, L. reuteri DSM 17938 och L. reuteri ATCC PTA 5289, som återfinns i produkten, fungerar synergistiskt för att förbättra mun- hälsa. Produkten kan användas som ett komplement till den dagliga tandborstningen.

BioGaia Prodentis Kids har testats i kliniska studier och är säker för barn att använda.

BioGaia Protectis Immune Boost

Intresset för preventiv behandling och produkter som kan stärka immunförsvaret har ökat under pandemin1. BioGaia har under 2021 lanserat produkten BioGaia Protectis Immune Boost, innehållande en kombination av probiotika och D-vitamin, vilket har visats ge en kliniskt bevisad effekt i ett flertal studier. BioGaia Protectis Immune Boost är en serie av produkter som passar hela familjen.

Eftersom upp till 80 procent av immunförsvaret finns i tarmen är en frisk mikrobiota viktig för ett välfungerande immunförsvar. BioGaias probiotiska stam L. reuteri DSM 17938 har immunmodulerande effekter. Den kan även förhindra patogena bakterier från att föröka sig i tarmen. I kombination med immunstödjande vitamin D, bidrar produkten till en bättre allmän hälsa.

BioGaia Protectis Immune Boost finns som oljedroppar, tuggtablett och kapsel med olika nivåer av vitamin D för att passa alla åldrar.

Biogaia Pharax

Vanlig förkylning och halsont är de vanligaste infektionerna i den övre delen av luftvägarna hos barn i förskoleåldern, och är en viktig orsak bakom besök hos barnläkare och frånvaro från skola och arbete. Pharax är en ny produkt från BioGaia som avser stärka det orala immunförsvaret. Produkten har visat sig minska varaktigheten och svårighetsgraden vid övre luftvägsinfektioner hos barn.

BioGaia skapade Pharax i syfte att kunna erbjuda ett probiotiskt komplement till vanliga smärtstillande medel och ett alternativ till antibiotika som inte har någon effekt på virusinfektioner. Eftersom Pharax är en naturlig och icke-invasiv produkt, kan föräldrar ge Pharax till sina barn utan att oroa sig för negativa biverkningar.

Pharax probiotiska droppar är säkra att använda för barn, och är fria från mjölkprotein, gluten och laktos. De har inga biverkningar, och de tillför endast hälsosamma och goda bakterier med antivirala egenskaper. Fem droppar två gånger dagligen (morgon och kväll) i tio dagar, har i studier visats lindra förkylningens varaktighet och svårighetsgrad. Passar barn från 6 månaders ålder och upp till 5 år.

70 procent av förkylningar är virus. Förkylning är den absolut vanligaste sjukdomen bland barn upp till fem år och den främsta orsaken till besök hos barnläkare. Ett barn i förskoleåldern har till exempel i genomsnitt sex till åtta förkylningar per år, och spridningen av infektioner är störst i familjer med barn som går på förskola. De flesta av symtomen är milda; rinnande och täppt näsa, nysningar, låggradig feber, halsont och hosta.

Antibiotika är bara effektivt på sjukdomar orsakade av bakterier och den stora majoriteten av vanliga förkylningar beror på virus, vilket lämnar föräldrar med få alternativ förutom smärtstillande för att ge sina barn viss lindring.

1 FMCG Gurus 2021

Trender i samhället

Under 2021 dominerade framför allt en trend i världen som eskalerat under covid-19-pandemin: förebyggande hälsovård, med fokus på att bygga upp immunförsvaret. Pandemin har medfört påfrestningar på sjukvård och ökade incitament att förebygga sjukdomar, snarare än att behandla sjukdomar när de väl har brutit ut eftersom det då kan vara för sent att undkomma negativa följder.

Ökad ohälsa och ett växande hälsointresse

Insikter från en marknadsundersökning, som slutfördes i maj 2021, visar på att konsumenter har blivit alltmer bekymrade över sin grundläggande hälsa, såsom sårbarhet för sjukdomar och förmåga att återhämta sig från sjukdom. Prioritering av, och intresse för hälsa med fokus på immunförsvaret har ökat världen över. I undersökningen svarade 64 procent av de globala konsumenterna att de har gjort insatser för att förbättra sin hälsa och sitt immunförsvar under det senaste året (2020)1. 70 procent av de till frågade vidtar aktivt åtgärder för att stärka sin hälsa och sitt immunförsvar, jämfört med de 53 procent som fick svara på samma fråga ett år tidigare.

Trenden att allt fler konsumenter vill förebygga risken att bli sjuka och bevara en god hälsa bekräftar ett ändrat konsumentbeteende och att BioGaia är på rätt väg med att addera konsumentkommunikation i andra kanaler än via vården. Tidigare har BioGaia, i stor utsträckning, kommit i kontakt med konsumenten först när de uppsöker läkarvård och behöver behandling. Eftersom en stor konsumentgrupp nu tänker mer på att förebygga sjukdomar och upprätthålla en god hälsa, är det viktigt och relevant för BioGaia att fånga upp konsumenterna i ett tidigare skede, på Google, via PR-artiklar, annonser på hälsosajter eller via relevanta influencers.

I samma undersökning och vid frågor om vilka hälsoområden som de önskar förbättra under det kommande året, var maghälsa och immunförsvaret i toppen, vilket är några av de hälsoområden som BioGaia erbjuder hälsofrämjande produkter inom.

Förändring i konsumenters köpmönster

Digitalisering och övergång till att handla på nätet, som varit en tydlig trend under många år, har accelererat till följd av pandemin. Nedstängningar av samhällen och begränsningar av fysisk kontakt har hänvisat även de delar av befolkningen som tidigare inte använt sig av tekniken, att välja de mer digitala alternativen.

Till följd av fortsatta begränsningar i samhället under 2021 har förändringen, som identifierades under pandemins första år, i konsumenters köpmönster bestått2. E-handeln har ökat och en allt bredare målgrupp väljer att söka information och handla via nätet. Livsmedel och hälsoprodukter är de varor som visat en tydlig uppgång i e-handeln3. BioGaia har i linje med sin omnikanalstrategi intensifierat arbetet med att addera kommunikation direkt mot konsument i digitala kanaler och tillgängliggöra sina produkter via e-handel.

Levnadsvanor och förebyggande hälsovård

Världens befolkning växer och åldras, och till följd av det ökar även intresset för hälsa. Den västerländska livsstilen har de senaste decennierna spridits över hela världen, liksom de välfärdssjukdomar som följer. Allt fler människors fysiska och psykiska hälsa påverkas av stress, stillasittande och bristfällig kost. Samtidigt tar allt fler konsumenter större ansvar för sin hälsa genom att söka information om hälsosam kost och förebyggande hälsovård. Intresset för hälsoprodukter samt kosttillskott väntas därmed fortsätta öka kraftigt. Intresset för tarmflorans betydelse för vår hälsa har också ökat på senare år och bevisen att tarmfloran förändras med stigande ålder har blivit allt tydligare.

Utvecklingen i omvärlden utgör såväl utmaningar som möjligheter för BioGaia och vår förmåga att skapa värde för intressenter med vår forskning och våra produkter.

Utvecklingen av antibiotikaresistens tar inte paus

Fokus på pandemin har överskuggat en annan framtida global katastrof, den galopperande antibiotikaresistensen. Enligt fältrapporter och undersökningar från WHO finns risk för ytterligare ökad spridning av antibiotikaresistens då den felaktiga överanvändningen av antibiotika ökat till följd av pandemin.

Genom sina immunstärkande effekter kan probiotika spela en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens. En studie som publicerades i European Journal of Public Health visar exempelvis på ett samband mellan intaget av BioGaias probiotika L. reuteri DSM 17 938 och minskat behov av antibiotika hos barn.

Stiftelsen PAR (Prevent Antibiotic Resistance) som BioGaia startade 2017 bidrar ekonomiskt till forskning och information kring åtgärder som minskar behovet av antibiotika. 2021 delades pengar ut till projekt med fokus på förebyggande insatser hos äldre människor.

Ökat fokus på hållbarhet

Få har kunnat undgå klimattoppmötet COP26 och den stora humanitära kris som pandemin har inneburit för världen. Konsumenter, och även andra intressenter, blir alltmer medvetna och hållbarhet blir allt oftare ett viktigt krav för köp eller samarbete. Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan, affärsetik och kontroll blir allt viktigare ur såväl affärs- som riskperspektiv. Kunderna efterfrågar hållbara produkter och tjänster samtidigt som leverantörerna vill jobba med innovativa, långsiktiga och stabila kunder. Att vara ansvarstagande värdesätts dessutom allt högre av dagens och morgondagens medarbetare.

BioGaia tog under 2021 ytterligare flera steg i rätt riktning för att säkerställa god affärsetik, förbättra miljöpåverkan och erbjuda en arbetsplats som motiverar och skapar välmående.

1 FMCG Gurus 2021
2 E-barometern; Statista 2022 Global number of digital buyers 2014-2021
3 McKinsey & Company Covid-19 US Consumer Pulse Survey 6/15-6/21/2020; E-barometern

Värdeskapande för
BioGaias intressenter

 • Samhället
  BioGaia bidrar till samhället genom att vara en god samhällsaktör och genom att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa.
 • Distributörer
  BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring.
 • Konsumenter
  BioGaia erbjuder konsumenter probiotiska produkter som bidrar till förbättrad hälsa.
 • Leverantörer
  BioGaia bidrar till utvecklingen av leverantörerna genom långsiktiga relationer och att vara en tillförlitlig partner.
 • Medarbetare
  BioGaia erbjuder sina medarbetare en meningsfull och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs.
 • Aktieägare
  Genom god riskhantering och långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värdeökning för sina aktieägare.
 • Forskare
  BioGaia bidrar till ökad kunskap om probiotika.
Förbättrad hälsa och minskade
samhällskostnader för ohälsa.
 • 56,4
  MSEK i skatt
 • 167
  medarbetare
 • 3,6
  MSEK i samhällsengagemang
 • 37
  nya produkter lanserades under året
 • 13%
  av omsättnings till forskning och utveckling
 • 8%
  genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren
 • 236
  publicerade artiklar (dec. 2021)
 • 32%
  rörelsemarginal
 • 20 000
  individer har deltagit i kliniska studier (dec. 2021)
 • 100%
  av produktutbudet finns i palmoljefria varianter i tablettform

BioGaias värdekedja

 • BioGaia genomför forskning på egen hand och i samarbete med ett stort externt forskarnätverk. Forskningen omfattar allt från att utveckla och förbättra metoden för hur probiotikakulturen ska produceras till omfattande preklinisk och klinisk forskning.
  BioGaia arbetar dessutom strategiskt för att identifiera nya bakteriestammar för framtidens probiotika.
Research background

Omnikanalstrategi vägen framåt

BioGaia har successivt kompletterat sin marknadsföringsmodell med mer konsumentinriktad kommunikation. Under 2021 förstärktes kompetensen inom digitalisering och konsumentmarknadsföring i syfte att stödja organisationen med verktyg för ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla kanaler där konsumenten befinner sig.

BioGaia har under 32 år byggt upp en "medical marketingmodell" i toppklass. Genom att fokusera på gedigen forskning kan BioGaia visa läkare att produkterna är effektiva och därför rekommenderar läkare sedan produkterna till sina patienter. Detta utgör fortfarande grunden i marknadsföringen och kommer fortsatt att vara så, men i takt med digitaliseringen och nya sociala kanaler har konsumenternas köpbeteende och kundresan förändrats. Under 2020 bidrog pandemin till att e-handeln accelererade kraftigt och ökade med 40 procent, en ökning som fortsatt i samma takt under 2021.

- För att fortsätta vara relevanta och öka kännedomen om probiotika i en marknad som blir alltmer konkurrensutsatt behöver vi finnas där konsumenten är, förstå deras behov och prata deras språk. Vi vill vara med i hela konsumentens livscykel. Vi är redan väldigt duktiga på "medical marketing" och har under året adderat expertis inom marknadsföring direkt till konsument, säger Linda Hägglund, Vice President Marketing.

Marknaderna som BioGaia verkar på har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen. Det ser också lite olika ut beroende på om BioGaia har en egen närvaro i landet eller distribuerar produkterna via partner. Första steget i att bygga ett starkt varumärke globalt är att ta fram nya visuella riktlinjer, en uppdaterad varumärkesplattform och så kallade toolkits som BioGaias partner och egna dotterbolag kan använda i marknadsföringen mot konsument.

På sikt är målet att vara relevant för konsumenten oavsett vilken kanal eller del av kundresan det handlar om. Denna utvidgning av marknadsföringen kräver större förmåga och kapacitet inom flera områden och under året förstärktes organisationen med en ny funktion, BioGaia Digital, under ledning av Sebastian Heimfors.

BioGaia Digital kan liknas vid en digital inkubator och arbetar tätt tillsammans med marknad och försäljning för att bygga ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla digitala kanaler.

- Hela detaljhandelslandskapet är inne i en transformation mot att följa kundresan som blir alltmer icke-linjär. Vi behöver säkerställa att vi sätter konsumenten i centrum, skapar insikter via analys för att förstå kundresan och därigenom ökar relevansen i våra budskap. Vi stärker nu upp organisationens kapacitet, tillför kompetens och nya verktyg tillsammans med marknad och försäljning, säger Sebastian Heimfors.

Under 2021 etablerades BioGaia under eget varumärke i Finland och Storbritannien och den 31 december förvärvades den amerikanska partnern Everidis.

På dessa marknader samt i Sverige och Japan, har nu BioGaia direkt ansvar för marknadsföringen.

- Vi testar nu innehåll i olika kanaler på våra direktmarknader där det är lätt att följa upp och utvärdera den respons vi får. Vi vill stötta våra partner och direktmarknader i den transformation som vi är inne i och på detta sätt kan vi utveckla mycket skarpare verktygslådor som de kan anpassa och använda på sina marknader. Det kan till exempel röra sig om banners eller korta filmer att lägga på Youtube eller Instagram. Vi bygger ett starkt, enhetligt BioGaia genom att stötta våra partner med relevant marknadsföringsmaterial för alla plattformar där konsumenten befinner sig, säger Linda Hägglund.

Samma budskap men olika sätt

BioGaia ökar nävaron på sina nyckelmarknader

BioGaia har under 32 år framgångsrikt byggt upp en global närvaro i 110 länder via långsiktiga relationer och samarbeten med distributionspartners. Idag har BioGaias varumärke en stark position inom vårdsektorn på dessa marknader. Ett antal nyckelmarknader har identifierats: USA, Japan, Kina, Brasilien, Frankrike, Italien och Storbritannien.

För att i linje med BioGaias omnikanalstrategi vara relevant även för slutkonsumenten, ökade BioGaia under året sin närvaro på några marknader. Genom att under året etablera egna bolag och ta över distributionen i Finland och Storbritannien samt förvärva sin amerikanska distributionspartner Everidis, togs viktiga steg för att vara ännu mer tillgänglig på dessa högintressanta marknader för probiotika.

BioGaias marknader

Map
Procent
Americas
30%
EMEA
43%
Asia Pacific
27%
Americas, Mkr
EMEA, Mkr
Asia Pacific, Mkr

USA - BioGaia förvärvar sin partner Everidis och förstärker positionen på den amerikanska marknaden

2021 blev ytterligare ett rekordår för BioGaia i USA med flera lyckade produktlanseringar. I slutet av året förvärvade BioGaia sin amerikanska partner sedan 13 år, Everidis, som ett steg i att öka takten i satsningen att nå ut direkt till konsument och samtidigt fortsätta bearbeta hälsovårdssektorn.

USA är en nyckelmarknad för BioGaia där man sedan 2007 har haft ett partnerskap med Everidis som är BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias varumärke i USA. Everidis har en väl etablerad omnikanalstrategi och fokuserar på e-handel snarare än traditionell apoteksförsäljning och marknadsföringen mot konsument sker i stort sett uteslutande digitalt. Mot läkare, tandläkare och annan vårdpersonal bedrivs medical marketing. Omnikanalstrategin har varit mycket framgångsrik i samklang med den generella digitaliseringstrenden, vilket har resulterat i att USA nu är BioGaias största marknad. Genom förvärvet och BioGaias stöd kommer Everidis att ha mer resurser för att kunna öka takten ytterligare med att nå ut direkt till konsument och samtidigt bearbeta hälsovårdssektorn.

Med ett konsumentvärde på 2 miljarder USD är USA världens största probiotikamarknad med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. BioGaias nära samarbete med Everidis inom produktutveckling och att bygga nya produktkategorier resulterade i flera framgångsrika produktlanseringar 2021. Under året lanserades Immune Active, ett sortiment bestående av, droppar för små barn, tabletter för barn samt kapslar för vuxna. Biogaia har även sett ett ökat intresse för sina dentaltabletter och lanserade Prodentis Kids tabletter samt Prodentis Baby Drops. Samtliga produkter mottogs mycket positivt av marknaden.

“BioGaia och Everidis har ett fantastiskt samarbete och under året har vi fortsatt att bygga vårt varumärke, skapa närhet till konsumenten och öka engagemanget via relevant innehåll i alla kanaler med mycket goda resultat.”
Joakim Annwall, Regional Director BioGaia Biologics INC i Nordamerika
Joakim Annwall
Att göra partnerskapet permanent är briljant och vi kan inte vara mer exalterade över att bli en del av BioGaia-familjen. Genom sin dedikerade och kompetenta personal, bygger Everidis BioGaia till ett aktat och tillförlitligt varumärke i USA. Med BioGaia kommer vi ha tillgång till resurser och kompetenser som kan accelerera tillväxten och uppnå målet att vara ledande i den vetenskapsbaserade probiotikakategorin.
Jennifer Cherry, vd Everidis
Avatar
Background

BioGaia i frontlinjen inom forskningsområdet

BioGaia har legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i 30 år och under den perioden byggt upp ett brett nätverk av samarbeten med forskare på universitet och sjukhus världen över. Under 2021 har Biogaia utökat listan med väl genomförda studier och nått flera viktiga milstoplar inom klinisk forskning.

Ett globalt samarbete

BioGaia har ett omfattande globalt forskningsnätverk och har genom åren inlett samarbeten med ett flertal universitet och sjukhus, till exempel:

 • ⦁ Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
 • ⦁ Karolinska Institutet i Stockholm,
 • ⦁ Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
 • ⦁ Örebro universitet
 • ⦁ Texas Children Hospital i USA
 • ⦁ Universitetssjukhusen i Bari och Turin i Italien

BioGaia vill uppmuntra forskare som de inleder samarbete med att utforma sina studier och sin rapportering av resultat för att möjliggöra en eventuell publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter. Målet är vidare att samtliga studier ska ha ett etiskt godkännande samt, oavsett resultat, publiceras på en publik webbplats. Syftet är att öka transparens, dela med sig av forskningsresultat och garantera vetenskaplig relevans. Totalt har BioGaias forskarnätverk publicerat 236 studier i medicinska tidskrifter genom åren.

Forskning på världens mest studerade probiotika

BioGaias stammar av Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) är några av världens mest studerade probiotika, framför allt inom studier på små barn. Hittills har 246 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av L. reuteri utförts, med deltagande av totalt cirka 20 000 individer i alla åldrar (december 2021).

Studier har genom åren bland annat utförts inom områdena:

 • ⦁ Spädbarnskolik och maghälsa hos barn
 • ⦁ Antibiotikaassocierad diarré
 • ⦁ Akut diarré
 • ⦁ Gingivit (inflammation i tandköttet)
 • ⦁ Parodontit (tandlossning)
 • ⦁ Allmänhälsa
 • ⦁ Helicobacter pylori (magsårsbakterien)
 • ⦁ Benskörhet

Forskning 2021

När det är möjligt, framstår förebyggande av, snarare än behandling av infektionssjukdomar eller icke-smittsamma sjukdomar som en ledande strategi. Detta blev ännu tydligare under utbrottet av covid-19-pandemin. Under 2021 har BioGaia, bland andra projekt, initierat studier för att undersöka den förebyggande rollen av L. reuteri DSM 17938 i samband med vitamin D för att förhindra individer från att utveckla covid-19.

Viktigaste milstolparna 2021 i BioGaias kliniska forskning

⦁ En randomiserad placebokontrollerad studie om den potentiella skyddande effekten av probiotika kombinerat med D-vitamin på covid-19 startade under 2021.

⦁ En randomiserad kontrollerad studie, publicerad i april 2021 i Beneficial Microbes, visade att en kombination av L. reuteri ATCC PTA 5289 och L. reuteri DSM 17938 kan hjälpa till att minska feber och ont i halsen hos barn under fem år med faryngit och tonsilit. Denna studie bevisar våra probiotiska stammars betydelse för att hjälpa vårt immunsystem att bekämpa vanliga akuta luftvägsinfektioner.

⦁ En randomiserad kontrollerad studie på individer med divertikulit visade en signifikant minskning av inflammatoriska markörer associerade med divertikulit vid administrering av Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 jämfört med placebo.

I slutet av 2021 hade BioGaia mer än 40 pågående studier inom olika områden.

Nya samarbeten genom BioGaia Academy

Trots att pandemiåren har skapat vissa begränsningar för utformningen av BioGaia Academys utbildningar, har de genererat värde i form av utökade nätverk, ökad kunskap och nya insikter hos deltagarna gällande probiotika. Under 2021 startades en tredje utbildningsomgång med fokus på oralhälsa och tandläkare.

BioGaia Academy

BioGaia Academy är namnet på det utbildningsparaply under vilket BioGaias viktigaste och mest omfattande externa utbildningar ligger. Denna storsatsning tog sin början under 2017, då BioGaia utvecklade en utbildning för barnläkare med främsta syfte att öka kunskapen kring probiotika och uppmuntra till globala vetenskapliga samarbeten. Programmet utvecklades i nära samarbete med framstående experter inom området som också är handledare under kursens gång. Utbildningen består framför allt av digitala online-baserade moduler för självstudier, med några kompletterande webbinarier och fysiska möten för att främja interaktivitet och nätverkande.

Främsta syftet med BioGaia Academy är att öka medvetenhet och kunskap gällande probiotika, och dess positiva effekter inom en rad olika områden där BioGaia har stark vetenskaplig förankring. Vi lyfter även andras studier och analyser för att bredda bilden och kunskapen om probiotika. Utbildningarnas innehåll och material utformas tillsammans med våra medicinska experter. Syftet är dessutom att främja nätverkande samt kommunikation bland deltagarna, och därmed skapa fler ambassadörer för probiotika.

Vår ambition är att ha ett begränsat antal deltagare per kurstillfälle för att kunna optimera lärandet för varje deltagare. De kandidater som väljs ut till våra utbildningar är dels utvalda med hjälp av våra partner, dels genom BioGaias egna interna kontaktnät.

Värdet som BioGaia Academy skapar

Att skapa nätverk bland forskare och personer som är intresserade av ett specifikt område bidrar till värdefull kunskap. Deltagarna kommer från en varierad bakgrund och från världens alla länder, och på detta sätt bygger vi på med nya insikter genom deltagarnas olika erfarenheter, hur produkter används och vilka behov som finns. Sedan första pilotkursen inom pediatrik, som startade i april 2018, har ytterligare utbildningsomgångar genomförts. Bland annat en utbildning inom barnhälsa, en utbildning för tandläkare inom oralhälsa samt en pilotkurs specifikt för kinesiska läkare, även det inom barnhälsa.

För utbildningsprogrammet inom oralhälsa, var det 29 tandläkare från 14 länder som genomförde utbildningen under maj-november 2021. Utbildningen har upplevts som mycket framgångsrikt och har bland annat resulterat i att några av deltagarna har fått nya idéer kring kliniska studier med probiotika. Efter programmets slut har BioGaia anordnat ytterligare ett webbinarium för gruppen och planerar fler under 2022 samt ett fysiskt seminarium (om pandemiläget tillåter).

Utbildningsprogrammet Expert Program Pediatrics China utvecklades i samarbete med BioGaias kinesiska partner Chongqing Little Sunflower Health Industry Development Co. Ltd, som ett svar på behovet av en utbildning inom probiotika för kinesiska läkare. Pilotkursen med sex läkare startade i slutet av augusti 2021 och avslutades i mitten av december 2021. BioGaias kinesiske partner önskar starta fler program.

BioGaias mål har varit att ta in maximalt 20-30 läkare i varje kurs. Från de två kurser inom pediatrik som hittills har genomförts har ungefär 35 läkare examinerats. Från den utbildningsomgång som inleddes 2018, har både BioGaia och involverade partners kunnat fortsätta ett samarbete med över 50 procent av deltagarna som examinerades. Deltagarnas kunskapsnivå förbättrades avsevärt under den första utbildningen som BioGaia Academy genomförde, vilket tyder på att det återstår mycket att göra.

Första klassens utbildningar inom probiotika

BioGaia vill erbjuda första klassens utbildningar inom probiotika som är aktuella och lättillgängliga för målgruppen. Ambitionen är att fortsätta utveckla BioGaia Academys utbildningsplattform, både för den externa och interna målgruppen, genom att jobba mer med användarperspektivet, skapa en variation med interaktiva moduler samt kortare videoföreläsningar.

Förutom ett partnerprogram inom oralhälsa planerar BioGaia ett expertprogram för vuxenhälsa (2023) samt en mer generell utbildning med fokus på barnhälsa.

Ansvar och bidrag till hållbar utveckling

Även om BioGaia genom företagets produkter har individens hälsa i fokus har begreppet hälsa en vidare innebörd. Vi vill att vår verksamhet bidrar till samhället i stort på ett positivt sätt.

BioGaia arbetar för att minska avtrycket på klimat och miljö och säkerställa ett ansvarsfullt agerande genom värdekedjan samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i samhällsfrågor som främjar bättre hälsa.

Fyra fokusområden för hållbarhet
Grundstenen i BioGaias hållbarhetsarbete är hälsosamma produkter baserade på forskning och kliniska studier. En förutsättning är att utvecklingen av dessa produkter sker i en sund verksamhet där BioGaias nätverk och medarbetare utgör grunden. För att säkerställa att hållbarhetsinitiativ förblir relevanta och fokuserade på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad, hålls en fortlöpande dialog om dessa frågor med intressenterna.

Hälsosamt samhälle
Hälsosamma produkter
Hälsosam verksamhet
Hälsosamma nätverk
Hälsosam arbetsplats

Viktiga hållbarhetshändelser 2021

 • Livscykelanalys och -verktyg för att beräkna produkternas miljöpåverkan har uppdaterats

 • BioGaia har medverkat i en kommunikationskampanj på ämnet antibiotikaresistens tillsammans med branschorganisationen SwedenBio

 • Beräkningsmetoderna för verksamhetens klimatpåverkan har uppdaterats och förfinats ytterligare

 • 3,6 miljoner har donerats till samhällsengagemang

 • Resepolicyn har uppdaterats i syfte att minska både kostnader och miljöpåverkan kan från personalens resor

 • 100% grön el i hela BioGaias verksamhet

 • En ny strategi för hållbara produkter och förpackningar har tagits fram

 • Beslut om att införa en hållbarhetskommitté under 2022

 • Anti-korruptionsutbildningen har utvecklats i ett digitalt format för att öka tillgängligheten

Hälsosamma produkter är grunden

Genom att forska, utveckla och tillverka produkter som tar hänsyn till påverkan på både individ, miljö och samhälle, försöker BioGaia säkerställa att produkterna är hälsosamma ur alla aspekter.

Forskning och produktinformation

En av BioGaias styrkor är det stora antalet väl genomförda, oberoende studier som gjorts på våra produkter och dess hälsoeffekter de senaste 30 åren. Med 236 publicerade studier är BioGaias probiotiska stammar av Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) några av världens mest vetenskapligt studerade probiotika.

Tydlig, transparent och lättillgänglig information om forskningen stärker konsumenternas förtroende och är en hörnsten i BioGaias marknadsföring. Bolaget tillämpar kriterierna för International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) för probiotiska produkter, inklusive hur dessa ska märkas.

Höga kvalitetskrav och ständiga förbättringar

Kvalitet är en viktig aspekt i hela värdekedjan. Från tillförlitliga forskningsresultat om produktens hälsoeffekter och metodiska tillverkningsprocess, till att produkten behåller sin höga kvalitet efter leverans till konsumenten. BioGaia kontrollerar varje producerad leverans mot kravspecifikationen. Leverantörernas efterlevnad av kvalitetskraven övervakas genom dokumenterade granskningar och regelbundna revisioner. BioGaia har aldrig behövt återkalla produkter som distribuerats till konsumenter. Företagets kvalitetsarbete syftar också till att identifiera potentiella förbättringar i dokumentation och produktionsprocesser. Under 2020 förklarades till exempel Protectis-portföljen allergenfri och under 2021 har detta utvidgats till att omfatta fler produktfamiljer. Under året har BioGaia även optimerat leveransflödet vilket resulterat i minskade transporter.

Minskad påverkan från material och ingredienser prioriterat

Resultatet av livscykelanalysen som genomfördes under 2020 bekräftade att en betydande del av miljöpåverkan från BioGaias produkter kommer från förpackningar och ingredienser.

Mer hållbara förpackningar är ett prioriterat område och den kompletterande livscykelanalys som genomförts 2021 har gett värdefulla insikter kring olika förpackningars miljöpåverkan. Nästa steg är att utveckla en förpackningslösning som möter kraven på att bibehålla kvalitet och hållbarhet för våra produkter.

Image

Vad gäller ingredienser har livscykelanalysen identifierat palmolja som den ingrediens med störst påverkan på människor, klimat och biodiversitet. BioGaia arbetar aktivt med en fullständig utfasning av palmolja. I slutet av 2021 kunde BioGaia erbjuda palmoljefria varianter av produktutbudet i tablettform på samtliga marknader och utrullningen av palmoljefria varianter av droppar (olja) pågår. För den palmolja som fortfarande används köper BioGaia krediter från RSPO-certifierade, oberoende småbrukare enligt RSPO:s Book & Claim-system (B&C).

BioGaias mål är att produkter som innehåller palmolja helt fasats ut till 2025. Som en del av detta arbete har BioGaia under året rekryterat en person som arbetar med utfasningen på heltid.

Våra kärnvärderingar

 • Innovation

  Vi eftersträvar banbrytande lösningar som gör skillnad i människors liv.

 • Samarbete

  Tillit, hjälpsamhet och nyfikenhet definierar vårt sätt att arbeta.

 • Passion

  Vi är engagerade och lägger ner vår själ i allt vi gör.

core values